Spolu to zvládneme


Adresa: Štepnice 1155/2B, 90026 Slovenský Grob

IČO: 50977814

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2052000000000017740996 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)