2016 (daň 2015)

Dve percentá .sk je vyhľadávač neziskových organizácií, ktoré sa uchádzajú o dve percentá z vašich daní.

Oficiálny zoznam spravuje Notárska komora SR.

Darovať môžete počas celého roka na ĎAKUJEME.SK. Darovať je viac ako venovať 2%..