Získajte viac financií z 2%


(Môžete zadať aj časť slova, použite dĺžne a mäkčene)

Aktuálny zoznam prijímateľov 2% je platný pre rok 2014 (daňové priznania 2015)!

www.dve percenta.sk je vyhľadávač neziskových organizácií, ktoré sa uchádzajú o dve percentá z vašich daní. Oficiálny zoznam všetkých registrovaných organizácii spravuje Notárska komora SR na notar.sk.

Darovať môžete počas celého roka na ĎAKUJEME.SK. Darovať je viac ako venovať 2%..