Montessori jasličky n.o.


Adresa: Čutkovská 8108/7, 03406 Ružomberok

IČO: 51037645

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8709000000005135530159 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)