SRRZ - RZ pri V. Základnej škole


Adresa: Mojmírova 98, 92101 Piešťany

IČO: 173196171098

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0911000000002625146359 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)