Slovenská diabetologická spoločnosť

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenská diabetologická spoločnosť registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Legionárska 4, 81322 Bratislava

IČO: 31773222

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2675000000000202118963 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)