Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Jastrabá 188, 96701 Jastrabá

IČO: 173196170138

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5609000000005137525134 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)