Prijímatelia 2% z dane

Príjemcovia 2% podľa abecedy:

Organizácie začínajúce na: I

I AMbitious(posledná registrácia pre rok 2021)
I. Lions Club Košice(posledná registrácia pre rok 2021)
I. základná organizácia JDS - Obrancov mieru, Bardejov(posledná registrácia pre rok 2021)
I.M.A.G. Ivanic Martial Arts Group(posledná registrácia pre rok 2021)
I.N.A.K - pohybové a osobnostné rozvojové aktivity(posledná registrácia pre rok 2021)
I.V.K.O.(posledná registrácia pre rok 2021)
IBLO(posledná registrácia pre rok 2021)
IC aMARTINI(posledná registrácia pre rok 2021)
ICE DREAM(posledná registrácia pre rok 2021)
ICE SKATING TEAM - Brezno(posledná registrácia pre rok 2021)
Ideálna Mládežnícka Aktivita(posledná registrácia pre rok 2021)
II. klub turistov Horného Turca(posledná registrácia pre rok 2021)
II. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - Družba Bardejov(posledná registrácia pre rok 2021)
IKONY(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO KLUB(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub stomikov GALANTA(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub stomikov Ilava(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub stomikov Martin(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub stomikov v Prešove(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub stomikov v Prievidzi(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub stomikov v Trenčíne(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub Topoľčany(posledná registrácia pre rok 2021)
ILCO klub v Považskej Bystrici(posledná registrácia pre rok 2021)
ILYO - TAEKWONDO TRENČÍN, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
ILYO Taekwondo Zvolen(posledná registrácia pre rok 2021)
IM holistic(posledná registrácia pre rok 2021)
Imeldina rodina(posledná registrácia pre rok 2021)
Immanuel, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Imobilio(posledná registrácia pre rok 2021)
Imperator club(posledná registrácia pre rok 2021)
IMPERIAL FITNES(posledná registrácia pre rok 2021)
Impulswim o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke(posledná registrácia pre rok 2021)
Imunoalergo(posledná registrácia pre rok 2021)
In Music(posledná registrácia pre rok 2021)
IN Network Slovakia, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
In Vino Sanitas(posledná registrácia pre rok 2021)
In Vivo, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
IN-NOVA(posledná registrácia pre rok 2021)
Inak obdarení, občianske združenie(posledná registrácia pre rok 2021)
INBEST DUNAJOV(posledná registrácia pre rok 2021)
INDIÁNI BOKŠA(posledná registrácia pre rok 2021)
Indícia, n. o.(posledná registrácia pre rok 2021)
INDOFILIPÍNSKE BOJOVÉ UMENIE(posledná registrácia pre rok 2021)
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz(posledná registrácia pre rok 2021)
INEX Slovakia - občianske združenie(posledná registrácia pre rok 2021)
INFEKLINIK pri ÚVN SNP - FN(posledná registrácia pre rok 2021)
INFINITE POLE DANCE STUDIO(posledná registrácia pre rok 2021)
Infinity(posledná registrácia pre rok 2021)
Infinity sport team Liptovská Teplička(posledná registrácia pre rok 2021)
INFIRELA(posledná registrácia pre rok 2021)
INFO VOJNA(posledná registrácia pre rok 2021)
INFOBLIND(posledná registrácia pre rok 2021)
inforegion(posledná registrácia pre rok 2021)
Informačné centrum mladých Orava(posledná registrácia pre rok 2021)
Informačné centrum mladých Partizánske(posledná registrácia pre rok 2021)
Informačné centrum mladých, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Informačné centrum pre osoby so sluchovým postihnutím(posledná registrácia pre rok 2021)
Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina(posledná registrácia pre rok 2021)
INFORMOVANÁ SPOLOČNOSŤ(posledná registrácia pre rok 2021)
Infosluch(posledná registrácia pre rok 2021)
Ing. Jozef Kundrát- Občianske združenie(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva Arta(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva Inakosť(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva mladých(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva Naše Karpaty(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva pre žiakov(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva rodičov Kráľovnej pokoja(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva rodičov Lamača(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva rodičov Ružinova(posledná registrácia pre rok 2021)
Iniciatíva za živé mesto(posledná registrácia pre rok 2021)
InkluCiTy(posledná registrácia pre rok 2021)
Inkluzáčik(posledná registrácia pre rok 2021)
Inklúzia(posledná registrácia pre rok 2021)
InkoFórum(posledná registrácia pre rok 2021)
Inline Club Žilina(posledná registrácia pre rok 2021)
Inline Hockey Slovakia(posledná registrácia pre rok 2021)
INNERA SE(posledná registrácia pre rok 2021)
INOVARE(posledná registrácia pre rok 2021)
Inovatívne neziskové združenie(posledná registrácia pre rok 2021)
INOVAV(posledná registrácia pre rok 2021)
INŠPIRÁCIE(posledná registrácia pre rok 2021)
Inspiro Ivanka pri Dunaji(posledná registrácia pre rok 2021)
Inšpirujme svet(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút celostnej edukácie(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Communio, n. o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Dcér Márie Pomocnice(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút duševného zdravia a pohody(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút ekonomickej a právnej starostlivosti(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Gaia(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Krista Veľkňaza(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút ľudských práv(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Marie Montessori v SR(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko)(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre aktívne občianstvo(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, nezisková organizácia(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
INŠTITÚT PRE OTÁZKY SAMOSPRÁVY(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre pasívne domy(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre spoluprácu, transformáciu, podporu ekológie a reforiem - ISTER(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre verejné otázky(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity - IRTEC n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút pre vzdelávanie v paliatívnej medicíne, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút psychoterapie a socioterapie(posledná registrácia pre rok 2021)
INŠTITÚT RELIGIÓZNYCH KULTÚR(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Rozvoja, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA)(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút sociálneho a zdravotného poistenia(posledná registrácia pre rok 2021)
INŠTITÚT SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH OTÁZOK (ISEO)(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút strategických politík n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút sv. Jána Pavla II.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút technických zariadení budov a modernej architektúry(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút trvalého rozvoja 40+(posledná registrácia pre rok 2021)
INŠTITÚT TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ENVIROMENTALISTIKY, N.O.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút verejnej diplomacie a medzinárodných vzťahov(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút vzdelávania Apoštolskej cirkvi na Slovensku(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Inštitút vzdelávania seniorov n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Institute for Sustainable Democracy(posledná registrácia pre rok 2021)
INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
INTEGRA - Centrum prevencie v oblasti siekt(posledná registrácia pre rok 2021)
Integrácia detí a mládeže(posledná registrácia pre rok 2021)
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako(posledná registrácia pre rok 2021)
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Integrovaný odborový zväz(posledná registrácia pre rok 2021)
INTELEKT(posledná registrácia pre rok 2021)
INTER BRATISLAVA, občianske združenie(posledná registrácia pre rok 2021)
Intercultura Slovakia(posledná registrácia pre rok 2021)
Interklub Bratislava(posledná registrácia pre rok 2021)
INTERNA BB(posledná registrácia pre rok 2021)
INTERNACIONÁL Sabinov(posledná registrácia pre rok 2021)
INTERNACIONAL TATRAN(posledná registrácia pre rok 2021)
INTERNACIONÁLI FC CABAJ-ČÁPOR(posledná registrácia pre rok 2021)
International Basket Academy Slovakia (IBAS)(posledná registrácia pre rok 2021)
International jazz Piešťany, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
International Society for Arts and Culture, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
Interné Bojnice(posledná registrácia pre rok 2021)
INTRUDERS MOTORCYCLE CLUB - NOVÉ ZÁMKY(posledná registrácia pre rok 2021)
Intu Instru(posledná registrácia pre rok 2021)
Invencia to je umenie n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Investigatívne centrum Jána Kuciaka(posledná registrácia pre rok 2021)
INÝ PRÍSTUP-DETI V ROVNOVÁHE(posledná registrácia pre rok 2021)
Iný život(posledná registrácia pre rok 2021)
IPčko(posledná registrácia pre rok 2021)
IPEA(posledná registrácia pre rok 2021)
Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság(posledná registrácia pre rok 2021)
IPON JUDO KLUB BRATISLAVA(posledná registrácia pre rok 2021)
IQ LAB(posledná registrácia pre rok 2021)
IRIS - IV, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Iron Bull Club(posledná registrácia pre rok 2021)
IRONMAN TEAM LEVICE(posledná registrácia pre rok 2021)
ISA Slovensko(posledná registrácia pre rok 2021)
ISACA Slovensko (Asociácia Auditu a Kontroly Informačných Systémov, zastúpenie v Slovenskej republike)(posledná registrácia pre rok 2021)
ISAKO šport(posledná registrácia pre rok 2021)
Iskierka nádeje SD, n.o.(posledná registrácia pre rok 2021)
Iskierka pomoci n.f.(posledná registrácia pre rok 2021)
Islamská nadácia na Slovensku(posledná registrácia pre rok 2021)
ITALIA - SLOVACCHIA n.f.(posledná registrácia pre rok 2021)
Italian Cars & Motorcycles Club Slovakia(posledná registrácia pre rok 2021)
ITER(posledná registrácia pre rok 2021)
IUDICIUM(posledná registrácia pre rok 2021)
IURIDICUM na podporu vzdelania a vedy n.f.(posledná registrácia pre rok 2021)
IUS - ARS(posledná registrácia pre rok 2021)
IUVENESFOND. n.f. Gymnázium Leonarda Stockela(posledná registrácia pre rok 2021)
IUVENTA AQUATIX, o.z.(posledná registrácia pre rok 2021)
IVADO, občianske združenie(posledná registrácia pre rok 2021)
Ivanská lukostrelecká družina(posledná registrácia pre rok 2021)
Ivánska- 21(posledná registrácia pre rok 2021)
Ivanskí záhradkári(posledná registrácia pre rok 2021)
iVentura(posledná registrácia pre rok 2021)
I Klub(posledná registrácia pre rok 2020)
I L C O klub stomikov Bratislava(posledná registrácia pre rok 2020)
IB kids(posledná registrácia pre rok 2020)
IBK Bratislava(posledná registrácia pre rok 2020)
IBV Ďurďošík - Konopiská(posledná registrácia pre rok 2020)
Ice Skating Trnava(posledná registrácia pre rok 2020)
ICHTHYS n.o.(posledná registrácia pre rok 2020)
IDA(posledná registrácia pre rok 2020)
IDENTITA(posledná registrácia pre rok 2020)
idetito o. z.(posledná registrácia pre rok 2020)
IG SPORT CLUB(posledná registrácia pre rok 2020)
IHLAN o.z.(posledná registrácia pre rok 2020)
IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ BANM(posledná registrácia pre rok 2020)
IISA SLOVAKIA(posledná registrácia pre rok 2020)
iKid o.z.(posledná registrácia pre rok 2020)
Il Cuore Barocco(posledná registrácia pre rok 2020)
ILCO klub stomikov Trnava(posledná registrácia pre rok 2020)
Imaginárium(posledná registrácia pre rok 2020)
IMPULZ o.z.(posledná registrácia pre rok 2020)
IMrecords(posledná registrácia pre rok 2020)
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou(posledná registrácia pre rok 2020)
Iniciatíva poľnohospodárov(posledná registrácia pre rok 2020)
Inovácie a tradície(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút európskych jazykov, n.o.(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n.o.(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút Matky ustavičnej pomoci(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút národnej politiky(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút ochrany ústavných práv(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút právneho povedomia(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút pre progresívne riešenia(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút rodiny(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút urbánneho rozvoja(posledná registrácia pre rok 2020)
Inštitút výchovy a športu(posledná registrácia pre rok 2020)
Interaktívna edukácia, o. z.(posledná registrácia pre rok 2020)
INTERNACIONÁL SPORT CLUB - TISOVEC(posledná registrácia pre rok 2020)
INTERsen, n.o.(posledná registrácia pre rok 2020)
Iskra života, o.z.(posledná registrácia pre rok 2020)
IUVENES pri Gymnáziu L.Stöckela, n.f.(posledná registrácia pre rok 2020)
IUVENTA Michalovce, hádzanársky klub(posledná registrácia pre rok 2020)
IVES DANCE ACADEMY(posledná registrácia pre rok 2020)
IVI CENTRUM(posledná registrácia pre rok 2020)
IVSA Slovakia(posledná registrácia pre rok 2020)
IDEŠ Komjatice(posledná registrácia pre rok 2019)
INFANT ZONE(posledná registrácia pre rok 2019)
Inštitút ekologických aktivít o.z.(posledná registrácia pre rok 2019)
Inštitút hokejových štúdií(posledná registrácia pre rok 2019)
Inštitút pre politiku a reformy(posledná registrácia pre rok 2019)
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z.(posledná registrácia pre rok 2019)
Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY o.z.(posledná registrácia pre rok 2019)
Inštitút Špirálového Manažmentu(posledná registrácia pre rok 2019)
INTERINFO SR(posledná registrácia pre rok 2019)
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia(posledná registrácia pre rok 2019)
Ipeľ nás spája(posledná registrácia pre rok 2019)
Ister Granum pro Patria(posledná registrácia pre rok 2019)
Ideálne mesto 21. storočia n.o.(posledná registrácia pre rok 2018)
InfoLiptov(posledná registrácia pre rok 2018)
Informačné centrum mládeže Prešov(posledná registrácia pre rok 2018)
Infoslov(posledná registrácia pre rok 2018)
Inline Hockey Team BIG Bears Brezno(posledná registrácia pre rok 2018)
Inline hokej klub Viničné(posledná registrácia pre rok 2018)
Inovitum, n. o.(posledná registrácia pre rok 2018)
INSIDE(posledná registrácia pre rok 2018)
Inštitút kompenzácie, edukačnej efektivity a poradenstva Vianey(posledná registrácia pre rok 2018)
Inštitút lekárov a fyzioterapeutov, o.z.(posledná registrácia pre rok 2018)
Inštitút verejného vzdelávania(posledná registrácia pre rok 2018)
Inštitút znalostnej spoločnosti(posledná registrácia pre rok 2018)
Interregionálna inovačná spoločnosť(posledná registrácia pre rok 2018)
Invenio, o.z.(posledná registrácia pre rok 2018)
ISD Slovensko(posledná registrácia pre rok 2018)
ISTOTA DOMOVA(posledná registrácia pre rok 2018)
ISTOTA, n.o.(posledná registrácia pre rok 2018)
ID Space Team(posledná registrácia pre rok 2017)
Informovaný pacient(posledná registrácia pre rok 2017)
INKUBÁTOR TALENTOV - občianske združenie(posledná registrácia pre rok 2017)
Inštitút bývania, o.z.(posledná registrácia pre rok 2017)
Inštitút neformálneho vzdelávania(posledná registrácia pre rok 2017)
Inštitút rozvoja človeka(posledná registrácia pre rok 2017)
INŠTITÚT SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO a KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o.(posledná registrácia pre rok 2017)
Inštitút stresu(posledná registrácia pre rok 2017)
International College of Cardiology Slovakia, n.o.(posledná registrácia pre rok 2017)
IRON BULL NITRA(posledná registrácia pre rok 2017)
ISIS - Radosť pre iných(posledná registrácia pre rok 2017)
I.D.E.A. JELKA(posledná registrácia pre rok 2016)
ICE-BEARS(posledná registrácia pre rok 2016)
IDEA - Inštitút pre rozvoj podnikateľských aktivít(posledná registrácia pre rok 2016)
Idea Spiš(posledná registrácia pre rok 2016)
in minorita(posledná registrácia pre rok 2016)
IN-forma(posledná registrácia pre rok 2016)
Indymedia SK(posledná registrácia pre rok 2016)
Inštitút Dcér Márie Pomocnice(posledná registrácia pre rok 2016)
INŠTITÚT KRÁĽOVNEJ POMOCI, n.o.(posledná registrácia pre rok 2016)
Inštitút pre podporu dojčenia(posledná registrácia pre rok 2016)
Inštitút progresívneho vzdelávania(posledná registrácia pre rok 2016)
International Centre Of Positive Thinking (ICOPT)(posledná registrácia pre rok 2016)
Islamská mešita na Slovensku(posledná registrácia pre rok 2016)
ISPOR Slovakia(posledná registrácia pre rok 2016)
Ivanček deťom(posledná registrácia pre rok 2016)
iLearn(posledná registrácia pre rok 2015)
INFODOM(posledná registrácia pre rok 2015)
Informačné centrum mladých Levice(posledná registrácia pre rok 2015)
Informačné centrum mladých Topoľčany(posledná registrácia pre rok 2015)
Inštitút pre medzikultúrny dialóg(posledná registrácia pre rok 2015)
Inštitút pre občianske vzdelávanie (IOV)(posledná registrácia pre rok 2015)
Inštitút psychologického poradenstva a vzdelávania n.o.(posledná registrácia pre rok 2015)
IOGT HARMÓNIA(posledná registrácia pre rok 2015)
IUVENTA Michalovce, hádzanársky klub(posledná registrácia pre rok 2015)
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.(posledná registrácia pre rok 2014)
Inštitút dopravnej politiky na Slovensku(posledná registrácia pre rok 2014)
Inštitút pre občiansku spoločnosť(posledná registrácia pre rok 2014)
Inštitút pre regionálny rozvoj, n. o.(posledná registrácia pre rok 2014)
Inštitút Sestier Františkánskych Terciárok Dcéry Sv.Františka z Florencie(posledná registrácia pre rok 2014)
IT a ja(posledná registrácia pre rok 2014)
Ižopská kultúrna spoločnosť - IQUS - Polgári Társulás(posledná registrácia pre rok 2014)
ILCO klub(posledná registrácia pre rok 2013)
ILCO klub Banská Bystrica(posledná registrácia pre rok 2013)
Informačné a konzultačné centrum DVERE Skalica(posledná registrácia pre rok 2013)
Informačné centrum mladých Banská Štiavnica(posledná registrácia pre rok 2013)
Inštitút praktickej žurnalistiky(posledná registrácia pre rok 2013)
Inštitút Sestier Kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho(posledná registrácia pre rok 2013)
INTERNATIONAL HUMANITY(posledná registrácia pre rok 2013)
IFSA Zvolen(posledná registrácia pre rok 2012)
IN - Iný Názor(posledná registrácia pre rok 2012)
IN-LINE KLUB KLADIVÁRI BRATISLAVA(posledná registrácia pre rok 2012)
INAK - pre vlastný vkus a slobodnú myseľ(posledná registrácia pre rok 2012)
Informačné centrum mladých v Humennom(posledná registrácia pre rok 2012)
Inštitút jazykov a vzdelávania, n. o.(posledná registrácia pre rok 2012)
Inštitút pre energetickú bezpečnosť(posledná registrácia pre rok 2012)
Inštitút rozvoja vedomostnej spoločnosti(posledná registrácia pre rok 2012)
Inštitút sociálnych analýz a prognóz(posledná registrácia pre rok 2012)
Iskierka nádeje, n.o.(posledná registrácia pre rok 2012)
ISKRA NÁDEJE n.o.(posledná registrácia pre rok 2012)
Istebnésou(posledná registrácia pre rok 2012)
IVANKA, spoločnosť pre výskum, poradenstvo a integráciu ľudí s Downovým syndrómom(posledná registrácia pre rok 2012)
IVES - Merkurius(posledná registrácia pre rok 2012)
I. Leo Club Košice(posledná registrácia pre rok 2011)
I. POLO KLUB BRATISLAVA 1888(posledná registrácia pre rok 2011)
I.M.P-A Fitness centrum Dynamic-oddiel kulturistiky(posledná registrácia pre rok 2011)
IMMORTAL(posledná registrácia pre rok 2011)
Informačné centrum mladých v Žilina(posledná registrácia pre rok 2011)
Informačné centrum mladých Žiar nad Hronom(posledná registrácia pre rok 2011)
INTER-RAFT BRATISLAVA(posledná registrácia pre rok 2011)
IDEA - L(posledná registrácia pre rok 2010)
INFO FARM, n. o.(posledná registrácia pre rok 2010)
INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH, Banská Bystrica(posledná registrácia pre rok 2010)
Iniciatíva občanov - Doktorov jarok - obč. združenie(posledná registrácia pre rok 2010)
Inštitút Blízkovýchodných Štúdií(posledná registrácia pre rok 2010)
Inštitút pre podporu regiónov "IN REGIO"(posledná registrácia pre rok 2010)
Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj(posledná registrácia pre rok 2010)
INTEGRA(posledná registrácia pre rok 2010)
IQI, n. o.(posledná registrácia pre rok 2010)
Izsa Falujáért(posledná registrácia pre rok 2010)
I. NIMA(posledná registrácia pre rok 2009)
IBEROAMERICKÉ CENTRUM(posledná registrácia pre rok 2009)
IDEAS, občianske združenie(posledná registrácia pre rok 2009)
ILCO klub EMI(posledná registrácia pre rok 2009)
Indians Rača(posledná registrácia pre rok 2009)
Inlingua(posledná registrácia pre rok 2009)
Inštitút medzinárodnej spolupráce(posledná registrácia pre rok 2009)
IRISH ROSE(posledná registrácia pre rok 2009)
IKeJA - KDJ(posledná registrácia pre rok 2008)
Inštitút vzdelávania odborov Slovenskej republiky(posledná registrácia pre rok 2008)

Na vrch stránky

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!