Prijímatelia 2% z dane

Príjemcovia 2% podľa abecedy:

Organizácie začínajúce na: 3

3-ATLON
3ART
3kART
3klub Šamorín
3lobit, o. z.
3P - Projekt n.o.
3run Slovakia
3UMF o.z.
3D Klub(posledná registrácia pre rok 2014)
3AL cyklotrialový klub(posledná registrácia pre rok 2012)

Na vrch stránky

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!