Prijímatelia 2% z dane

Príjemcovia 2% podľa abecedy:

Organizácie začínajúce na: 3

3kART
3klub Šamorín
3lobit, o. z.
3P - Projekt n.o.
3UMF o.z.
3x3 BASKET
3-ATLON(posledná registrácia pre rok 2018)
3ART(posledná registrácia pre rok 2018)
3run Slovakia(posledná registrácia pre rok 2018)
3D Klub(posledná registrácia pre rok 2014)
3AL cyklotrialový klub(posledná registrácia pre rok 2012)

Na vrch stránky