Vytvorenie tohto metodického materiálu a aplikácie Hlas občanov bolo spolufinancované EÚ – ESF a OP EVS.

Základné pravidlá pri používaní aplikácie Hlas občanov

 • Manažér programu je pracovník úradu zodpovedný za manažment programu.
 • Správca programu je pracovník správcu aplikácie WellGiving, o.z. zodpovedný za poskytovanie technickej podpory.
 • Všetky zmeny treba potvrdiť kliknutím na banner „ULOŽIŤ“
 • Ak zmenu nechceme zrealizovať, treba kliknúť na „ZRUŠIŤ“
 • Vyhľadávanie dát v aplikácii Hlas občanov v danej sekcii realizujeme kliknutím na vyššie uvedenú ikonu.
 • Pri vyhľadávaní je možné zadať aj viacero podmienok:

Počet zobrazených hodnôt (grantových programov/žiadostí atď.) na stránke si určíme kliknutím na nasledovné pole pri každej sekcii

Ak ste manažér a potrebujete si priebežne pozerať výsledok svojich úprav, resp. nastavení v formulári žiadosti, je potrebné, aby ste si otvorili nové okno ako Inkognito a tam si skontrolovali úpravy, ktoré ste zrealizovali.

Aplikácia totiž rozpoznáva vašu identitu (kto ste) a neumožňuje vám byť v jednej chvíli prihlásený ako manažér a tiež ako predkladateľ žiadosti.
Pri hornej lište nájdeme „trojbodku,“ a rozklikneme ju. Klikneme na „Nové okno Inkognito.“

 • Počet zobrazených hodnôt (grantových programov/žiadostí atď.) na stránke si určíme kliknutím na nasledovné pole pri každej sekcii
 • Ak ste manažér a potrebuje si priebežne pozerať výsledok svojich úprav, resp. nastavení v formulári žiadosti, je potrebné, aby ste si otvorili nové okno ako Inkognito a tam si skontrolovali úpravy, ktoré ste zrealizovali.

Aplikácia totiž rozpoznáva vašu identitu (kto ste) a neumožňuje vám byť v jednej chvíli prihlásený ako manažér a tiež ako predkladateľ žiadosti.

Pri hornej lište nájdeme takúto „trojbodku,“ rozklikneme:

Klikneme na „Nové okno Inkognito“

 • Po skončení činnosti sa odhláste z aplikácie Hlas občanov:

I.  PREDKADATEĽ nápadu/ žiadosti/ zadania do participatívneho rozpočtu/ programu zapájania obyvateľov do participatívneho rozhodovania

Do aplikácie Hlas občanov sa možno dostať zadaním webovej adresy samosprávy/ subjektu, ktorý program realizuje. Adresu vytvára správca aplikácie, t.j.WellGiving, o.z.

Samospráva/ subjekt ktorý realizuje program informuje širokú verejnosť, resp. obyvateľov aby posielali nápady/ zadania prostredníctvom webovej adresy.  

Osobe, ktorá predkladá/ posiela nápad/ zadanie po kliknutí na link zobrazí stránka mesta/ subjektu, kde je uvedený banner „POSLAŤ NÁPAD.“ Odporúčame, aby realizátor programu v úvodnom texte vyzval obyvateľov, aby poslali svoj nápad do programu. Zároveň stránka obsahuje kľúčové informácie ako „Popis programu“, „Viac info“ a „Harmonogram“ a kontaktné údaje.

Príklad:   

Príklad:   

Predkladateľovi nápadu/ zadania sa zobrazí vstupná brána do aplikácie Hlas občanov, kde sú popísané KROKY ako sa registrovať a vyplniť formulár, kde predkladateľ uvedie nápad/ zadanie.

V 1. KROKU sa registruje.

Poslať nápad/ zadanie môžu výlučne registrovaní žiadatelia. Na hornej lište treba kliknúť na „registrácia“ alebo kliknúť na odkaz v uvítacom texte. Následne je potrebné vyplniť všetky políčka v registrácii a kliknúť na „REGISTROVAŤ“: 

Následne sa zobrazí notifikácia.

Na emailovú adresu, ktorú predkladateľ uvedie bude doručený email s názvom Aktivujte svoje konto.

Na link uvedený v maili je potrebné kliknúť. Týmto aplikácia overí, či nejde o robota.

Po kliknutí na link uvedený v maili sa vráti na vstupnú bránu aplikácie Hlas občanov.

Od tejto chvíle sa prekladateľ nemusí viac registrovať a uvedie len prihlasovacie meno a heslo:

Ak si predkladateľ nepamätá heslo:

       Ak prekladateľ zabudol heslo, môže si vyžiadať nové, kliknutím na odkaz na hornej lište:

       Do mailu mu bude odoslaný link, cez ktorý si zadá nové heslo.

Ak si predkladateľ nepamätá si prihlasovacie meno, resp. heslo.

V takom prípade mu odporúčajte, aby  kontaktoval technickú podporu (pracovníka WellGiving, o.z.),  Pomôcť mu môžete nasledovne:

 1. Krok: Prihláste sa do systému pod svojim prihlasovacím meno a heslom. Spýtajte sa ho na názov programu, do ktorého sa prihlasoval. Následne ho požiadajte o jej/ jeho prihlasovacie meno. Ak si ho nepamätá, spýtajte sa na mailovú adresu, ktorú uviedol/la pri registrácii.
 • Krok: V sekcii „VÝZVA“ vyhľadajte konkrétny program a kliknite na „Žiadatelia.“ Tu sa vám zobrazí zoznam žiadateľov.
 • Krok: Pomocou ikonky na vyhľadávanie dát  vyhľadáte prekladateľa. V stĺpci pod názvom LOGIN je uvedené prihlasovacie meno. Uistite sa, že žiadateľ je skutočne predkladateľom žiadosti tým, že uvedie email, pod ktorým sa registroval. 
 • Krok: Ak si predkladateľ nepamätá ani meno ani heslo, resp. tvrdí, že mu neprišlo nové heslo, postupujte nasledovne:

Pomocou ikonky na vyhľadávanie dát  vyhľadáte prekladateľa. Uistite sa, že žiadateľ je skutočne predkladateľom žiadosti tým, že uvedie email, pod ktorým sa registroval. Následne kliknete na „UPRAVIŤ.“ Zobrazí sa vám možnosť editovať profil predkladateľa. Ak ste sa uistili, že ide skutočne o predkladateľa, môžete zmeniť jeho heslo. Odporúčame, aby ste skopírovali LOGIN a uviedli heslo v rovnakej podobe.

Ak predkladateľovi neprišiel notifikačný e-mail, buď pri registrácii neuviedol správnu emailovú adresu, resp. je potrebné, aby skontroloval, či mu notifikačný mail nebol doručený do SPAMu/nevyžiadanej pošty.

Ak predkladateľ uviedol správnu e-mailovú adresu a notifikačný mail mu neprišiel ani do nevyžiadanej pošty, je nevyhnutné aby kontaktoval manažéra programu. Manažér mu/ jej následne aktivuje prístup/ konto manuálne:

 1. Krok: Prihláste sa do systému pod svojim prihlasovacím meno a heslom. Spýtajte sa ho na názov programu, do ktorého sa prihlasoval. Následne ho požiadajte o jej/ jeho prihlasovacie meno. Ak si ho nepamätá, spýtajte sa na mailovú adresu, ktorú uviedol/la pri registrácii.
 1. Krok: V sekcii „VÝZVA“ vyhľadajte konkrétny program a kliknite na „Žiadatelia.“ Tu sa vám zobrazí zoznam žiadateľov.
 1. Krok: Pomocou ikonky na vyhľadávanie dát  vyhľadáte prekladateľa. V stĺpci pod názvom LOGIN je uvedené prihlasovacie meno.

Po úspešnom prihlásení sa prekladateľovi zobrazí záložka s informáciami o grantovom programe.

Po kliknutí na „Moja žiadosť“ sa predkladateľovi nápadu/ zadania zobrazí formulár.

Formulár môže pozostávať z viacerých sekcií (v tomto prípade 1. Popis projektu. 2. Predkladateľ projektu, 3. Rozpočet a 4. Sumarizácia.). Prekladateľ je povinný vyplniť všetky políčka, ktoré manažér aplikácie označil ako povinné. Niektoré políčka môžu byť povinné, iné dobrovoľné. Na nevyplnené povinné políčka systém upozorní a neumožní odoslať formulár:

Predkladateľ môže svoj nápad/ zadanie priebežne ukladať, resp. opätovne sa k nej vrátiť.

Po kliknutí na „PRIEBEŽNE ULOŽIŤ“ sa vpísané údaje uložia a je možné pokračovať tam, predkladateľ skončil. Po kliknutí na „ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ“ nás systém „presunie“ do ďalšej sekcie. 

Poslednou sekciou je „SUMARIZÁCIA“. V tejto sekcii si môže predkladateľ prečítať svoj nápad v ucelenej podobe. Zároveň ho/ ju aplikácia upozorní na chýbajúce/ nevyplnené povinné polia:

Ak predkladateľ kompletne vyplní formulár, aplikácia mu umožní odoslať ho kliknutím na políčko „ODOSLAŤ FORMULÁR“. V sekcii Sumarizácia sa nachádza link, ktorý umožní žiadateľovi vytlačiť si formulár v akomkoľvek štádiu vyplnenia.

Pred odoslaním aplikácia ešte vyžiada od predkladateľa súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o správnosti údajov a meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej žiadosť. 

Po odoslaní nápadu/ zadania, aplikácia umožní žiadateľovi sledovať stav svojho nápadu/ zadania a/alebo si pozrieť vyplnenú žiadosť:

Ak predkladateľ požiada o úpravu nápadu/ zadania?

Ak predkladateľ odošle žiadosť, nemôže ju bez zásahu manažéra upravovať.

Manažér môže prijatú žiadosť/ nápad/ zadanie vrátiť do doplnenie. Nižšie uvádzame postupnosť krokov:

 1. Krok: manažér sa prihlási do aplikácie. Vyhľadá si výzvu, do ktorej bola predložená žiadosť/ nápad/ zadanie. Pomocou ikonky na vyhľadávanie dát  vyhľadá prekladateľa a klikne na banner „SPRAVOVAŤ“.

Po kliknutí na “Spravovať” sa zobrazí zákládný popis predloženého nápadu/ zadania s možnosťou “OTVORIŤ ŽIADOSŤ.”

Po kliknutí na “OTVORIŤ ŽIADOSŤ” sa zobrazí samotný formulár. V jeho donej časti sa zobrazí nižšie uvedené okienko. Do Notifikačného textu je možné dopísať inštrukcie pre prekladateľa.

Následne je potrebné už len kliknúť na Vrátiť na doplnenie.

Keď sú nápad/ zadanie podporené môže počas realizácie projektu nastať situácia, kedy predkladateľ potrebuje upraviť rozpočet, resp. harmonogram.

Dodatočne, počas realizácie projektu môže požiadať s odôvodnením o zmenu rozpočtu, resp. o predĺženie termínu ukončenia projektu. Manažérovi bude následne odoslaný mail na jeho adresu, ktorý bude obsahovať znenie žiadosti:           


Najčastejšie sa vyskytujúce problémy predkladateľov

Ak si predkladateľ nepamätá heslo:

       Ak prekladateľ zabudol heslo, môže si vyžiadať nové, kliknutím na odkaz na hornej lište:

       Do mailu mu bude odoslaný link, cez ktorý si zadá nové heslo.

Ak si predkladateľ nepamätá si prihlasovacie meno, resp. heslo.

V takom prípade mu odporúčajte, aby  kontaktoval technickú podporu (pracovníka WellGiving, o.z.),  Pomôcť mu môžete nasledovne:

 • Krok: Prihláste sa do systému pod svojim prihlasovacím meno a heslom. Spýtajte sa ho na názov programu, do ktorého sa prihlasoval. Následne ho požiadajte o jej/ jeho prihlasovacie meno. Ak si ho nepamätá, spýtajte sa na mailovú adresu, ktorú uviedol/la pri registrácii.
 • Krok: V sekcii „VÝZVA“ vyhľadajte konkrétny program a kliknite na „Žiadatelia.“ Tu sa vám zobrazí zoznam žiadateľov.
 • Krok: Pomocou ikonky na vyhľadávanie dát  vyhľadáte prekladateľa. V stĺpci pod názvom LOGIN je uvedené prihlasovacie meno. Uistite sa, že žiadateľ je skutočne predkladateľom žiadosti tým, že uvedie email, pod ktorým sa registroval. 
 • Krok: Ak si predkladateľ nepamätá ani meno ani heslo, resp. tvrdí, že mu neprišlo nové heslo, postupujte nasledovne:

Pomocou ikonky na vyhľadávanie dát  vyhľadáte prekladateľa. Uistite sa, že žiadateľ je skutočne predkladateľom žiadosti tým, že uvedie email, pod ktorým sa registroval. Následne kliknete na „UPRAVIŤ.“ Zobrazí sa vám možnosť editovať profil predkladateľa. Ak ste sa uistili, že ide skutočne o predkladateľa, môžete zmeniť jeho heslo. Odporúčame, aby ste skopírovali LOGIN a uviedli heslo v rovnakej podobe.

Ak predkladateľovi neprišiel notifikačný e-mail, buď pri registrácii neuviedol správnu emailovú adresu, resp. je potrebné, aby skontroloval, či mu notifikačný mail nebol doručený do SPAMu/nevyžiadanej pošty.

Ak predkladateľ uviedol správnu e-mailovú adresu a notifikačný mail mu neprišiel ani do nevyžiadanej pošty, je nevyhnutné aby kontaktoval manažéra programu. Manažér mu/ jej následne aktivuje prístup/ konto manuálne:

 1. Krok: Prihláste sa do systému pod svojim prihlasovacím meno a heslom. Spýtajte sa ho na názov programu, do ktorého sa prihlasoval. Následne ho požiadajte o jej/ jeho prihlasovacie meno. Ak si ho nepamätá, spýtajte sa na mailovú adresu, ktorú uviedol/la pri registrácii.
 1. Krok: V sekcii „VÝZVA“ vyhľadajte konkrétny program a kliknite na „Žiadatelia.“ Tu sa vám zobrazí zoznam žiadateľov.
 1. Krok: Pomocou ikonky na vyhľadávanie dát  vyhľadáte prekladateľa. V stĺpci pod názvom LOGIN je uvedené prihlasovacie meno.

II.  Manuál pre vytvorenie web stránky participatívneho rozpočtu/ programu na zapájania obyvateľov do rozhodovacích procesov

Adresu webového sídla a tiež prístup do aplikácie pre manažérov tvorí správca programu, t.j. pracovník WellGiving, o.z.

Manažér programu určuje:

 1. Adresu webového sídla: napr. mesto.hlasobcanov.sk, napadprezapad.hlasobcanov.sk, menímmojemesto.hlasobcanov.sk, tvorimekraj.hlasobcanov.sk
 2. prihlasovacie meno + heslo  (možnosť zmeniť)

 Základné nastavenia:

Manažér si môže nastavovať široké/ úzke zobrazenie.

Pri širokom zobrazení sa zobrazujú všetky sekcie. V prípade úzkeho zobrazenia sa zobrazujú len niektoré sekcie:

Úprava dizajnu/ textov/ log/ bannera inštancie sa tvorí kliknutím na „NASTAVENIA INŠTANCIE.“

Po kliknutí na Nastavenie inštancie tvoríme grafický dizajn titulnej stránky webového sídla, t.j. mesto.hlasobcanov.sk.

Nižšie uvádzame nastavenia inštancie samosprávy/ subjektu, ktoré je potrebné vyplniť za účelom vytvorenia webového sídla:

Odporúčania:

Logo uvádzajte v rozmere cca 90 x 80 px. Viď logo mesta Nitra.

Druhé logo inštancie vyplňte v prípade, že program realizujete v partnerstve s iným subjektom. Viď logo Nitrianskej komunitnej nadácie.

Logo v administrácii uvádzajte v rozmeroch cca 120 x 60 px, resp menších.

Viď logo trnavského samosprávneho kraja. Uveďte logo, ktoré chcete aby sa zobrazovalo na stránke mesto.napady.hlasobcanov.sk, prostredníctvom ktorej sa prijímajú návrhy nápadov/ zadaní/ projektov.

Favicon uvádzajte v rozmeroch cca 40 x 40 px.

Banner obrázok uvádzajte 1920 x 420 px. Do aplikácie môžete vložiť banner v podobe fotografie, resp. grafický vizuál.

Odporúčame vám, aby ste tento priestor využili pre komunikáciu najdôležitejších informácií pre obyvateľov, pričom ako napr. Rozhodnite o xx €.

S najväčšou pravdepodobnosťou budete chcieť mať iný banner v období prijímania nápadov/ zdaní a iný banner v čase hlasovania. Môžete ich meniť samostatne/ nezávisle.

Základná farba: ak máte záujem mať biele pozadie, uveďte kód #FFFFFF.

Špeciálne CSS: ak máte záujem mať biele pozadie, uveďte kód #FFFFFF, resp. žiadny.