Lozorno (SK)

Participatívna dotačná schéma v obci Lozorno (2016) Lozorno je obec vzdialená od Bratislavy 26 km s približne 3000 obyvateľmi, ktorá v roku…