T3

1) Občianske stretnutia

Počas prvého stretnutia si musí obec či kraj rozdeliť svoje územie na niekoľko dištriktov alebo oblastí podľa ich veľkosti. Taktiež je nápomocné pracovať s indexom kvality života v jednotlivých oblastiach, čo napomáha identifikovať potrebu prerozdeľovania peňazí efektívnješie.

Následne mesto zvolí komisiu pre participatívny rozpočet, zodpovednú za proces výberu a implementácie. Komisia by sa mala stretávať pri každom kroku v procese s celým mestským zastupiteľstvom.

Mesto sa musí rozhodnúť, ako zapojiť svojich občanov. Môže si zvoliť online alebo/a offline platformy, kde občania môžu podávať návrhy a hlasovať.

Offline prevedenie si však vyžaduje zvolenie reprezentantov každej oblasti mesta. Mesto musí určiť aj to, či môžu občania navrhovať a hlasovať aj za projekty mimo ich oblasti, pripadne v akých témach (kultúra, doprava, vzdelanie atď.)

Nakoniec musí mesto vzdelať svojich občanov zverejnením všetkých dostupných informácii k projektom, všeobecným dokumentom o participatívnom rozpočte, indexom kvality života, dostupným financiám a prerozdelení rozpočtu z minulého roka.

2) Návrhy

Občania alebo ich zástupcovia môžu podávať návrhy, nápady, komentáre a hlasovať za ne. Taktiež je to príležitosť na určovanie lokálnych priorít a vytvorenie konkrétnych projektov.

3) Výber

Mesto zozbiera a posúdi občianske návrhy. Zvolení reprezentanti mesta navštívia miesta všetkých potenciálnych projektov a posúdia sociálne potreby prostredia a náklady. Následne sa mesto stretne opäť s občanmi so selekciou finálnych návrhov a spätnou väzbu k jednotlivým projektom.

4) Hlasovanie

Občania volia a komentujú finálne návrhy mesta.

5) Konsenzus

Mesto pripraví konkrétny návrh a finálnu podobu rozpočtu.

6) Schvaľovanie

Finálny rozpočet je schválený poslancami a primátorom/starostom. Pokiaľ k schváleniu nedôjde, mesto musí pripraviť nový návrh.

7) Implementácia

Po tom, ako je rozpočet schválený, je pripravený na implementáciu do praxe. Oddelenia mesta či externí spolupracovníci zabezpečujú realizáciu projektov. Niektoré projekty sa uskutočnia do roka, veľa však môže byť implementovaných počas obdobia niekoľkých rokov.

8) Monitorovanie

Mesto monitoruje prevedenie jednotlivých projektov, môže však zapojiť aj občanov. Občania môžu dianie sledovať cez správy, online alebo offline, či cez koncoročný report.

CitizenLabvďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS.