Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike

Notárska komora SR vydá zoznam príjemcov 2% pre rok 2020 až po 15.1. Údaje nie sú aktualizované pre aktuálny rok. Naposledy sa organizácia Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2007/2008.

Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike (ZODMSP v SR) zastupuje všetky občianske združenia, ktoré sa zaoberajú problematikou sluchovo postihnutých detí a mládeže, ich rodičov a občanov, ktorí im pomáhajú v celej Slovenskej republike.


Adresa: Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava

E-mail: 2percenta.zodmsp@gmail.com

IČO: 31792740

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: 2269547155 / kód banky: 0200 ()