Detský fond Slovenskej republiky

Sme Detský fond Slovenskej republiky a už viac ako 29 rokov chránime práva detí a mládeže.
Podporujeme a pomáhame ohrozeným skupinám detí a mládeže. Hodnoty, ktoré vyznávame sú
zodpovednosť za seba a voči druhým, rovnocennosť, kde každý má rovnakú hodnotu, solidarita
a spolupatričnosť.


Adresa: Stavbárska 38, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Telefón: +421 903 764 354;

E-mail: dfsr@dfsr.sk

IČO: 00679755

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6875000000004008297812 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Webová stránka: www.dfsr.sk