Telovýchovná jednota - Športové kluby Krupina


Adresa: Svätotrojičné nám.8, 96301 Krupina

IČO: 00592552

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4309000000000071632662 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)