Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého


Adresa: Novozámocká 129/302, 95112 Ivanka pri Nitre

IČO: 00586731

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK4911000000002926845321 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)