Spoločnosť sociálnych sestier, Slovenská provincia


Adresa: Stará Spišská cesta 2146/3, 04001 Košice-Sever

IČO: 00698261

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK3911000000002623099798 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)