Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava


Adresa: Pionierov 8, 04801 Rožňava

IČO: 00416240

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7002000000350002434582 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)