Hnutie kresťanských rodín na Slovensku

Pomáhame ozdravovať rodiny a predchádzať krízam v manželskom spolunažívaní ako aj pri výchove detí a mládeže. Vaše 2% nám umožnia spolu s tímom odborníkov efektívnejšie ovplyvňovať tvorbu harmonických vzťahov v rodinách.


Adresa: Francisciho 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto

Telefón: 02/ 44 46 18 96

IČO: 00896969

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5009000000000011481866 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)