SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, Územný spolok Trnava


Adresa: Botanická 32, 91708 Trnava

IČO: 00416037

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK1702000000000002739212 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)