Drevársky kongres


Adresa: T.G.Masaryka 2117/24, 96001 Zvolen

IČO: 00623806

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3609000000000071643070 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)