Drevársky kongres

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Drevársky kongres, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Drevársky kongres min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: T.G.Masaryka 2117/24, 96053 Zvolen

IČO: 00623806

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3609000000000071643070 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!