Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany


Adresa: Moyzesova 1333/1A, 95501 Topoľčany

IČO: 00416011

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK4402000000000002038192 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)