Strom života


Adresa: Jelenia 3141/7, 811 05 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 00587010

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911000000002622107100 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)