eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

eRko – HKSD je detská organizácia, ktorá napomáha pri formovaní detí na zrelé kresťanské osobnosti. Pripravuje pre ne pravidelné stretnutia, letné tábory a rozličné výlety a iné akcie. Aj vďaka Vám môže byť naša cesta radostnejšia.


Adresa: Miletičova 7, 82108 Bratislava-Ružinov

Telefón: 02/ 57 29 72 94

E-mail: juraj.kralik@erko.sk

IČO: 00605093

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0931000000004050024236 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Webová stránka: www.erko.sk