Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné


Adresa: Kukorelliho 60, 06601 Humenné

IČO: 00416185

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK7602000000000004038532 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)