Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice


Adresa: Poľná 6, 93401 Levice

IČO: 00415979

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK2502000000000003939152 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)