Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra


Adresa: Vajanského 7, 95050 Nitra

IČO: 00415987

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK8702000000000002634162 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)