Telovýchovná jednota VATRA


Adresa: Lazovná 17, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00630021

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9209000000000050191482 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)