Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín


Adresa: Stromová 5, 91101 Trenčín

IČO: 00416029

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK2502000000000002838202 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)