Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina


Adresa: Moyzesova 38, 01001 Žilina

IČO: 00416169

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK4202000000000003137432 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)