DOMOV sv. MICHAELA n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu DOMOV sv. MICHAELA n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali DOMOV sv. MICHAELA n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Švermova 415/7, 97652 Čierny Balog

IČO: 53457331

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7756000000007252873002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!