Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Šafárikova 483/71, 4801 Rožňava

IČO: 51435098

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5402000000003921961854 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!