Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Primaciálne námestie 429/1, 81101 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 36077780

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3656000000001880753004 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!