Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZŠI pre sluch.postih. Lučenec

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZŠI pre sluch.postih. Lučenec, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZŠI pre sluch.postih. Lučenec min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: K. Supa 48, 98401 Lučenec

IČO: 625795

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1609000000000340087632 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!