Za lepší a krajší Prešovský kraj, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Za lepší a krajší Prešovský kraj, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Za lepší a krajší Prešovský kraj, n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Masarykova 2717/10, 8001 Prešov

IČO: 52154050

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2383300000002901766125 / kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!