VITALIS, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu VITALIS, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali VITALIS, n.o. min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Mierová 336, 6801 Medzilaborce

IČO: 45747776

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7656000000004544213010 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!