J o g o v á s p o l o č n o s ť

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu J o g o v á s p o l o č n o s ť, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali J o g o v á s p o l o č n o s ť min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Moskovská 2650/12, 81108 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 681229

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5009000000000011481575 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!