ESO, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu ESO, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali ESO, n. o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Ulica P. Rádayho 5538/8D, 98401 Lučenec

IČO: 50299701

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1011000000002948022190 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!