Dobrovoľný hasičský zbor Tehla

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Tehla, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Tehla min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Tehla 82, 93535 Tehla

IČO: 1774747234

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0452000000000017825674 / kód banky: 5200 (OTP banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!