Dobrovoľný hasičský zbor Šaľa-Veča

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Šaľa-Veča, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Šaľa-Veča min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Gen. L. Svobodu 1936/13, 92705 Šaľa

IČO: 1774742505

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4111110000001381967008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!