Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Brokoffová 2224/28, 5801 Poprad

IČO: 1774745804

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8909000000000491816628 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!