Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica-Kolačín

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica-Kolačín, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica-Kolačín min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Nová 625, 1851 Nová Dubnica

IČO: 1774747228

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7675000000004019697205 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!