Centrum vzdelávania a rozvíjania talentu – Tehetségfejlesztő és művelődési központ n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum vzdelávania a rozvíjania talentu – Tehetségfejlesztő és művelődési központ n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum vzdelávania a rozvíjania talentu – Tehetségfejlesztő és művelődési központ n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Kúpeľná ul. 1022/4, 94501 Komárno

IČO: 51438445

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2675000000004026012999 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!