BELLINA, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu BELLINA, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali BELLINA, n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: 1595, 91601 Stará Turá

IČO: 52649491

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5709000000005164840025 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!