Čisté Slovensko n.f.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Čisté Slovensko n.f., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Čisté Slovensko n.f. min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Pekárska 1165/9, 92601 Sereď

IČO: 51304481

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK8211110000001468431003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!