Centrum podpory VIDIA n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum podpory VIDIA n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum podpory VIDIA n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Čučmianska Dlhá 1632/7, 4801 Rožňava

IČO: 51082055

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6275000000004028596334 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!