Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce

SČK je nezisková organizácia zameraná na poskytovanie humanitnej pomoci, zdravotnú výchovu, darcovstvo krvi, výučbu prvej pomoci a poskytovanie sociálnych služieb. Náš územný spolok poskytuje dva typy sociálnych služieb - opatrovateľskú službu v domácnosti a útulok pre bezdomovcov.


Adresa: Nám. osloboditeľov 1041/82, 07101 Michalovce

Telefón: 056/ 688 37 01

E-mail: sus.michalovce@redcross.sk

IČO: 00416215

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK1402000000000002432552 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)