CHARITY WAVE n.o.


Adresa: Špitálska ul. 914/3, 94501 Komárno

IČO: 51869012

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0609000000005148015711 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)