Happy Point, o.z.


Adresa: Partizánska cesta 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 50896857

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7752000000000018615783 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)