Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, n. o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Radlinského 1725/55, 02601 Dolný Kubín

IČO: 00628468

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0602000000000611242332 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!