Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, n. o.


Adresa: Radlinského 1725/55, 02601 Dolný Kubín

IČO: 00628468

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0602000000000611242332 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)