FK Selce


Adresa: Mlynská ulica 333/49, 976 11 Selce

IČO: 51690390

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0256000000005754905001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)